Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

beztroska
beztroska
beztroska
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'

May 18 2019

beztroska
3877 540d 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakingofthejungle kingofthejungle
beztroska
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
beztroska
9542 ec32 500
beztroska

Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.

— F.Dostojewski
beztroska
1491 0956 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakingofthejungle kingofthejungle
beztroska
7616 1c17

September 28 2018

beztroska
beztroska
2710 8ec4
beztroska
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viaIriss Iriss
3867 2272 500

vivalcli:

Paolo Sebastian ‘Once Upon a Dream’ SS 2018 Haute Couture

beztroska
beztroska

September 26 2018

beztroska
9694 d6d2 500
beztroska
dreamingofgoingthere:
“ Hallstatt, Austria
”

dreamingofgoingthere:

Hallstatt, Austria
beztroska
beztroska
1499 9aaf
beztroska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl